Aktualności

 

 

Rozliczenie energii 19.06.2018 r. TUTAJ

 


Przedstawiamy dokumenty z walnego zebrania:

 

 

 • Bilans 2017 - TUTAJ
 • Projekt proponowanej opłaty za użytkowanie działki w Stowarzyszeniu Ogrodowym "Żurczyn" w 2018 r. - TUTAJ
 • Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2017 - TUTAJ

 

 


 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszelkiej pomyślności i spokoju oraz rodzinnej atmosfery składa Zarząd Stowarzyszenia.


Włączenie wody nastąpi w dniu 14.04.2018r. (sobota) w godzinach południowych.

Prosimy o zamknięcie zaworów wody.


WALNE ZEBRANIE - 23 kwietnia 2018 r.

 

 

 


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” w Żurczynie informuje, że w myśl obowiązujących przepisów – ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 397) oraz rozporządzenia w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 96, z późn. zm.) używanie urządzeń wzmacniających sygnały GSM przez osoby prywatne jest nielegalne!

 

Dokładne informacje TUTAJ.

 


Komunikat  nr 1/2018 z dnia 15.03.2018 r.

 

W związku z przygotowaniami do nowego sezonu przypominamy o konieczności rozliczenia opłat za zużytą energię elektryczną oraz podania brakujących odczytów stanu zużycia liczników wody.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

A837vK722bT858g, healthy man, P283pA265jO182i. R195gA678zM298x, Achat viagra en ligne, R783zJ610lZ659v. A248cD307aH5u, Viagra, N180fB818yC823n. U407xD956yH671v, Viagra, Z394qW575rB346a. R917xT258jB540j, viagra, M577tZ951bZ669r. W770wP759aO558g, Achat viagra en ligne, Z489jK257zY532e. L992zE906mE528n, Viagra, A756hG114hZ579d.

 


 

Informujemy działkowców, że sprzedaż kodów na energię elektryczną do liczników przedpłatowych odbywać się będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca (od miesiąca listopada) po  10 dniu miesiąca, t.j.:

 • 18.11.2017;
 • 16.12.2017;
 • 13.01.2018;
 • 10.02.2018;
 • 10.03.2018;
 • 14.04.2018

w biurze zarządu od godz. 11.00-12.00.

 

 


Odczyt liczników energii elektrycznej z dnia 17.10.2017r. -TUTAJ

 

 

 


Przypominamy o obowiązku podania stanów wodomierzy

 


Komunikat  nr 10/2017 z dnia 04.09.2017 r.

 

1) Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.10.2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 nastąpi wyłączenie wody.

2) W dniu 09.09.2017 r. zostanie zorganizowany wywóz odpadów zielonych.

3) W dniu 16.09.2017 r. zostanie zorganizowany wywóz resztek materiałów budowlanych, mebli i zużytego sprzętu.  .

4) W dniu 23.09.2017 r. zostanie zorganizowany ponowny wywóz odpadów zielonych.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


Odczyt liczników energii elektrycznej -TUTAJ

 

 


UWAGA!

 

Dziś zostały przywrócone dostawy prądu na naszym Ogrodzie.

 


ROZLICZENIE WPŁAT ZA DZIAŁKI 03.08.2017 ROKU - TUTAJ

 

 


Żurczyn, dnia 8 lipca 2017 r.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Żurczyn” w  Żurczynie działając  na podstawie Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego  paragraf: 8  pkt. 2 ust  5 oraz 70 pkt.3, 71 pkt. 2 oraz paragraf 77 pkt. 1 i 78 pkt. 1 informuje, że z dniem 10 lipca 2017 r. zostaną pozbawione dopływu energii elektrycznej niżej wymienione działki. Podstawą zdecydowanego działania Zarządu jest niedokonanie opłat statutowo-regulaminowych.

 

Wykaz działek:

1D, 1E, 4B, 5B, 6A, 7A, 17, 19, 23, 30, 31, 43, 45, 53B, 53E, 54A, 66, 72,

106, 114, 122, 132, 135, 143, 144, 145, 147, 158, 169, 170, 171, 172, 183, 187, 199,

202, 205, 216, 225, 250, 261, 265, 270, 275, 299,

331, 343, 345, 366.

 


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” w dniu 22 lipca 2017 roku (sobota) w godzinach 14.30 – 19.00 zaprasza wszystkie dzieci na zabawę.

 

Po jej  zakończeniu przewidziano kilka taktów muzyki dla dorosłych.

 


Komunikat  nr 8/2017 z dnia 01.07.2017 r.

 

 

 1. Uprzejmie informujemy, że od  10.07.2017 r. pojemniki na odpady będą wywożone w poniedziałki oraz piątki każdego tygodnia.
 2. Przypominamy działkowcom, że w dniu 30.06.2017 r. upłynął termin wnoszenia opłat za działki. Od dnia 08.07.2017 r.- dla zadłużonych – przystępujemy do wyłączania energii elektrycznej

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


Rozliczenie opłat stałych na dzień 30.06.2017 - TUTAJ

 


Komunikat  nr 7/2017 z dnia 28.06.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.07.2017 r. (sobota) będą podstawione kontenery na odpady zielone (plac zabaw i od strony Kasztanów). Prosimy nie wyrzucać do nich innych odpadów.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 20.06.2017

 

uwzględnia wpłaty do dnia 22.06.2017 TUTAJ

 


Komunikat nr 6 z dnia 19.05.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Akty prawne” zamieszczono  dokumenty z Walnego Zebrania  Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” w Żurczynie które odbyło się 24.04.2017 roku.

W związku z powtarzającymi się awariami bram wjazdowych informujemy, że problemy spowodowane są jednoczesnym użyciem kilku pilotów co  powoduje blokadę sterownika bramy. W  przypadku  zaistnienia takiej sytuacji, prosimy zachować spokój a po chwili jeden   z kierowców ponownie powinien  uruchomić bramę przy użyciu pilota.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


Komunikat nr 5 z dnia 11.05.2017r.
W dniu 13 maja (sobota) przy placu zabaw zostanie odstawiony kontener na odpadki zielone.
W dniu  20 maja (sobota) przy placu zabaw oraz przy wjeździe od strony Kasztanów zostaną podstawione kontenery na odpadki wielkogabarytowe.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat nr 4 z 25.04.2017 r.

 

 

W dniu 24.04 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. Materiały z zebrania po skompletowaniu zostaną umieszczone na stronie Ogrodu. W zakładce „Opłaty” zamieszczono obowiązujące Opłaty w 2017 r. Ze względu na zapewnienie płynności finansowej Ogrodu prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie


Regulamin Ogrodu- po zmianach 2017

 

 


Komunikat  nr 3 /2017  z dnia 8.04.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W  trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące  oraz sprawy związane z przygotowaniem walnego zebrania. Ponadto podjęto następujące decyzje:

1. W nawiązaniu do komunikatu nr 2 z 4.03,2017 r., w którym ogłosiliśmy nabór na Gospodarza Ogrodu informujemy, że  jedyną osobą która aplikowała do tego stanowiska był p. Ryszard Zimny. Po rozpatrzeniu tej kandydatury podpisano z nim umowę o pracę do 30.10.2017 r.

(Gospodarz Ogrodu - Ryszard ZIMNY działka 310)

2. W związku z okresem przedświątecznym w Wielką Sobotę (16.04.2017 r.) Biuro Ogrodu będzie nieczynne.

3. Przypominamy działkowcom chcącym przekazać działkę innej osobie, że umowa                            o przekazaniu działki musi być potwierdzona notarialnie. Osoba przekazująca                                 i  przejmująca muszą wspólnie zgłosić się sie do p. Prezes celem rozliczenia opłat a także złożenia deklaracji niezbędnej do uzyskania decyzji o przydziale działki.

Prosimy nie wprowadzać w błąd osób zainteresowanych przejęciem działki informacją, że jesteśmy właścicielami działek. Z prawnego punktu widzenia jesteśmy tylko ich użytkownikami, a precyzyjnie mówiąc dzierżawcami.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie

 

 


 

Komunikat  nr 2/2017  z dnia 4.03.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W  trakcie posiedzenia podsumowano rok ubiegły oraz omówiono sprawy bieżące.

Podsumowanie zebrania:

 1. Walne zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 24.04.2017 r. O szczegółach zebrania zostaną Państwo  powiadomieni listownie.
 2. Każdy działkowiec otrzyma pisemną informację dotyczącą  rozliczenie wpłat na pokrycie zobowiązań oraz saldo na koniec 2016 r.
 3. Pomimo apelu w poprzednim komunikacie nadal duża ilość działek nie jest rozliczona ze zużycia wody za poprzedni sezon. Prosimy o podawanie stanu liczników.
 4. Działkowcom  zalegającym  z opłatami za energię elektryczną w dniu 08.04.2017 r. zostanie ona odłączona.
 5. Osoby zainteresowane pełnieniem obowiązków gospodarza Ogrodu proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury do biura Ogrodu.

Uwaga!

Szanowni działkowcy przypominamy, że w Ogrodzie obowiązuje ograniczenia prędkości dla poruszających się samochodów. Obowiązuje również ruch prawostronny, nie ma alejek z pierwszeństwem przejazdu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat nr 1/2017 z 28.01.2017 r.

 

Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2017 roku (sobota) w godzinach południowych nastąpi włączenie wody. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zamknięcie zaworów wody.

Prosimy również o podanie stanu liczników wody, bowiem duża ilość działek nie jest rozliczona za poprzedni sezon.

Jeżeli następuje zmiana wodomierza to należy podać jego numer oraz stan, który wskazuje.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego 
„ŻURCZYN” w Żurczynie


INFORMACJA

 


W związku ze zgłaszanymi kradzieżami prosimy o zwracanie uwagi na osoby, które przebywają na terenie naszego ogrodu a nie są działkowcami. Prosimy o  właściwe zabezpieczanie posiadanego mienia. Ponadto przestrzegamy przed nowym zjawiskiem polegającym na wywoływaniu działkowca przez ww. osoby z działki pod różnymi pretekstami – w tym czasie otwarte altany są okradane.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


ROZLICZENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA DZIEŃ 20.10.2016 R. - TUTAJ

 


Komunikat nr 9/2016 z 24.09.2016 r.W związku z dużą ilością wyrzucanych zielonych części roślin w dniu 30.09.2016 r. w  zostaną na ten cel wystawione kontenery. Kontenery zostaną wystawione przy  śmietnikach.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ

 

(ODCZYT 31.08.2016) Ujęto wpłaty do 09.09.2016 r. - TUTAJ


Komunikat nr 8 z dnia 3.09.2016 r.

 


Uprzejmie informujemy, że 3.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” w  trakcie którego poruszono między innymi następujące problemy:
1. Przyjęto informacje o sytuacji finansowej Ogrodu oraz zobowiązaniach w 2016 r. Stwierdzono, że stan finansów jest dobry.
Zapłacono miedzy innymi za :
- bramę od strony Zamościa - koszt - 11 879 zł,
- zabawę działkową - 11 300 zł ( załata dotyczy poczęstunku, orkiestry  oraz postawienia toalet).
2. W sierpniu br. do 85 działkowców wysłano wezwania do zapłaty zaległości w opłatach ogrodowych. Niestety regulowanie zaległości nadal jest niezadawalające. Przypominany,  że osoby zalegające z opłatami ogrodowymi muszą liczyć się z wyłączeniem prądu.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogrodu podjęto decyzje o wyłączeniu  przycisków wyjazdowych przy bramach. Wyłączenie nastąpi w dniu 12.09.2016 r.
4. Wyłączenie wody nastąpi w dniu 22.10.2016 r. w godzinach przedpołudniowych. Działkowcy którzy nie będą korzystać z wody mogą podawać stan licznika w Biurze Ogrodu w każdą sobotę w godz. 11.00-13.00. Odczyty liczników wody rozpoczną się od 1.10.2016 r.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


Rozliczenie opłat stałych za działkę na dzień 31.07.2016 TUTAJ


Zapraszamy na Zabawę Działkową

 

 


Rozliczenie opłata za działki 30.06.2016 r. - TUTAJ

 

Rozliczenie energii 30.06.2016 r. - TUTAJ


Zarząd Ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”

Zaprasza na zabawę dla dzieci

Miejsce? - Plac zabaw

Kiedy? - Sobota 16 lipca

O której godzinie? -  o 15 00 


Komunikat nr 7 z dnia 6.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że brama wjazdowa od strony Zamościa zostanie uruchomiona w dniu 12 lipca br. Osoby które nie nabyły pilotów mogą je zakupić w Biurze Ogrodu w sobotę (09.07.2016 r.) w godz. 11.00 do 13.00 lub u gospodarza Ogrodu działka Nr 310.
Jednocześnie apelujemy o niewyrzucanie do śmietników zielonych części roślin, gałęzi a także resztek materiałów budowlanych, mebli i zużytego sprzętu.  Przypominamy o obowiązku kompostowania własnych odpadów zielonych.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat  nr 6/2016  z dnia 2.07.2016 r.

 

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.7.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące a także sytuację finansową Ogrodu. Przypominamy, że 30.06.2016 upłynął termin uiszczania opłat Ogrodowych a zgodnie § 8 pkt 5 Regulaminu Ogrodowego działkowiec jest obowiązany uiszczać opłaty uchwalone przez walne zebranie w terminie przez nieustalonym. Przyjęte uregulowania  nie przewidują wyjątków np. zwolnień z tytułu podpisanych indywidualnych  umów z odbiorcami śmieci.
 2. W godzinach nocnych z 1.07 na 2.07  na parkingu przy hydroforni doszło do próby kradzieży samochodu OPEL ZAFIRA. Przypominamy, że parkingi na terenie Ogrodu są niestrzeżone i jeśli istnieje  taka możliwość radzimy w godzinach nocnych samochody parkować na działkach. Jednocześnie podjęto decyzje o wyłączeniu przycisków powodujących otwieranie bram o strony ogrodu.
 3. Informujemy, że w zakładce Akty prawne, na stronie internetowej Stowarzyszenia, zamieszczono, w formacie PDF, Statut Stowarzyszenie oraz uchwały  podjęte podczas walnego zebrania.Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat  nr 5/2016  z dnia 24.06.2016 r.

 

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach poniżej przedstawiamy informacje finansowe dotyczące rozliczenia działalności  Ogrodu w 2015 r.

 • Zestawienie przychodów i kosztów w 2015 roku TUTAJ;
 • Rachunek Wyników na dzień 31 grudnia 2015 roku TUTAJ;
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku TUTAJ

2. W dniu 10.06.2016 r. do biura zarządu Stowarzyszenia wpłynęło pismo podpisane przez 30 działkowców, którzy domagali się kserokopii dokumentów księgowych, podatkowych, umów itp. TUTAJ przedstawiamy stanowisko zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie.
3. W związku z wątpliwościami dotyczącymi ceny wody, wynagrodzenia gospodarza, ceny bramy informujemy:

 • gospodarz ogrodu ma podpisana umowę do 31.10.2016 r. otrzymuje netto miesięcznie 1 000 zł.
 • do kalkulacji ceny 1m3 przyjęto następujące założenie:
- koszt energii elektrycznej zużytej do wydobycia  1m3 wody 
0,45 zł
- opłata konserwatora 0,09 zł
- awarie ubytki wody, płukanie, odczyty 0,13 zł
- Koszty hydroforowi (eksploatacyjne + modernizacja) 0,53 zł
RAZEM 1,20 zł

Jednocześnie informujemy, że ceny 1m3 wody w Ogrodzie kształtowały się następująco:
2008 - 0,69 zł,
2009 - 0,80 zł,
2010 - 1,00 zł,
2011 - 1,00 zł,
2012 - 1,00 zł,
2013 - 1,20 zł,
2014 - 1,20 zł,
2015 - 1,20 zł.
c. bramę wjazdową od strony „Kasztanów” wykonała firma RUDOSTAL w cenie:

 • brama z montażem - 4 350 zł;
 • automatyka – 2 200 zł;
 • przycisk do otwierania – 200 zł;
 • pilot do otwierania – 41,65 zł.

Podane kwoty są kwotami NETTO.
Prosimy działkowców a szczególnie rodziców dzieci o zwracanie uwagi na niebezpieczne zabawy przy bramie.  Niektóre dzieci jeżdżą na przesuwającym się skrzydle bramy.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


UWAGA!!!


W związku z usuwaniem awarii w hyroforowni w dniu 24.06.2016 r. o godz. 21.00 zostanie wyłączona woda. Ponowne włączenie planowane jest w godzinach rannych 25.06.2016 r.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat nr 4/2016 z dnia 11.06.2016

 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”,  w trakcie którego podjęto następujące decyzje:

 1. Wszystkie wpłaty działkowców  na konto Ogrodu po 30 czerwca  będą księgowane w pierwszej kolejności na zaległe opłaty ogrodowe a w dalszej kolejności na pokrycie kosztów  zużycia energii i wody.
 2. W każdą ostatnią sobotę miesiąca w Biurze Ogrodu w godz. 11.00-13.00 będzie do dyspozycji Państwa przedstawicielka Biura Rachunkowego prowadzącego księgowość Ogrodu. Osoby zainteresowane zapraszamy. Pierwszy dyżur w dniu 25.06.2016 r.
 3. Zabawa dla dzieci odbędzie się w dniu 16.07.2016r.


Ponadto;
W związku z krążącymi sprzecznymi informacjami o kosztach związanych z wymianą bramy informujemy, że brama kosztowała 9,1 tyś zł. Druga brama będzie instalowana a na przełomie czerwca i lipca br. Istnieje możliwość zakupu dodatkowego pilota do bramy. Piloty do nabycia u gospodarza ogrodu - działka 310.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ wg stawki z dnia 30.04.2016 r. TUTAJ


Komunikat nr 3 z dnia 7.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 9.05.2016 r.  zostanie uruchomiona nowa brama wjazdowa od strony ogrodu „Pod Kasztanami”. Otwieranie bramy odbywać się będzie tylko za pomocą pilota. Piloty do nabycia u gospodarza Ogrodu działka 310.

Cena 1 szt. 51 zł.
Za utrudnienia przepraszamy

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat  nr 2 z dnia 30.04.2016 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące oraz przeanalizowano faktury za zużytą energię elektryczną. Na zakończenie posiedzenia podjęto następujące decyzje:
1. Z dniem 1 maja 2016 r. opłata za zużycie 1 kWh wynosi 0,54 zł (za oczywistą omyłkę pisarską w postaci roku 2015 przepraszamy);
2. W związku z wymianą bramy wjazdowej od strony „Kasztanów” korzystający z niej proszeni są o odbiór pilotów do jej otwierania. Piloty rozprowadza gospodarz Ogrodu (działka 310) – cena 1 pilota 51 zł.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


W zawiązku ze sprzyjającą aurą, decyzją Zarządu woda zostanie włączona w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota).

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie

 

 


Komunikat nr 1/2016 z dnia 4.03.2016 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” trakcie którego:
1.  Oceniono funkcjonowanie Stowarzyszenia w 2015 roku.
2. Zapoznano się z propozycjami do  planu gospodarczego na 2016 rok.
3. Przeprowadzono dyskusję na temat opłat w 2016 roku.
4. Podjęto następujące  decyzje:

 

 • ustalono termin „Walnego zebrania” na dzień 18 kwietnia o godz. 16.30, w budynku restauracji KAPITAŃSKA  (pierwsze piętro) przy ulicy Glinki 79. W przypadku braku kworum zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17.00.
 • Woda – włączenie wody nastąpi w dniu 16 kwietnia 2016 roku w godzinach południowych, natomiast wyłączenie w dniu 22 października br.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat z dnia 2.10.2015 r.

 


Uprzejmie informujemy, że 2.10.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W trakcie posiedzenia poruszono między innymi następujące problemy:

 1. Przyjęto informacje, że Zarząd Okręgowy POD przekazał protokólarnie majątek Ogrodu Stowarzyszeniu Ogrodowemu „ŻURCZYN” w Żurczynie. Majątek obejmuje ogrodzony  obszar o powierzchni 21,87 ha wraz z działkami i istniejącą infrastrukturą. Przekazaniu podlegała również hydroforownia, której współwłaścicielem jest ogród „Pod Kasztanami”  posiadający  35% udziału.  Wszystkie inne zobowiązania pomiędzy stroną przekazującą i przyjmującą zostały uregulowane.
 2. Omówiono gospodarkę „śmieciową” w ogrodzie. Stwierdzono, że planowane wydatki z tego tytułu były niedoszacowane. Planowano wydatkować na ten cel około 12,5 tyś zł. (30 zł od działki) natomiast na dzień 30.09.2015 r. wydatkowano  już kwotę ponad 27 tyś zł.
 3. Podjęto uchwałę o zmianie gospodarza na okres zimowo-wiosenny. Od 2.11.2015-30.04.2016 obowiązki gospodarzem pełnić  będzie p. Ryszard ZIMNY - działka nr 310.
 4. Informujemy, że w dniu 17.10.2015 r. o godz. 12.00 nastąpi wyłączenie wody. Przypominamy o konieczności podania stanu licznika wody, celem rozliczenia jej zużycia w 2015 r.
 5. Stwierdzono, że dotychczas złożono 333 deklaracje o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. Osoby, które nie złożyły mogą to zrobić w sobotę 10.10 i 17.10. w godzinach 11.00-13.00. Jednocześnie prosimy działkowców o odbiór Decyzji Przydziału Działki.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie

 


 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ (ODCZYT 29.09.2015) Ujęto wpłaty do 30.09.2015 r. TUTAJ


W związku z koniecznością opracowania i wydania Decyzji Przydziału Działki  prosimy osoby które nie złożyły Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” o pilne jej wypełnienie i przekazanie do Biura Zarządu (każda sobota w godz. 11. 00 - 12.00) lub do gospodarza Ogrodu (działka 30)
(Deklaracja do pobrania znajduje się TUTAJ - już od czerwca 2015 roku)


Komunikat z dnia 12.09.2015 r.

 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2015 r. w godzinach dopołudniowych nastąpi wyłączenie wody. Jednocześnie przypominamy o konieczności odwodnienia wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń takich m.in. jak bojlery, termy, pralki itp.


Zarząd


 

Komunikat z dnia 22.08.2015 r.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.08.2015 r. w każda sobotę,  w godzinach 11.00-13.00  w biurze Ogrodu, wydawane będą decyzje o przydziale działki i przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”.
Pomimo apeli nadal niektórzy działkowcy parkują samochody w alejkach. Pozostawianie samochodów w alejkach stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców  i Ogrodu. Ponadto takie zachowanie powoduje powstawanie niepotrzebnych zgrzytów, nieporozumień i zatargów  sąsiedzkich. Jeśli nie szanujemy sąsiadów to przestrzegajmy Regulaminu Ogrodu który przyjęliśmy wspólnie na walnym Zebraniu.


Zarząd


 

ROZLICZENIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

UWZGLĘDNIONO WPŁATY DO DNIA 21.08.2015 R. TUTAJ

 


Komunikat z dnia 1.08.2015
W dniu 1.08.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” w trakcie którego poruszono między innymi następujące problemy:

 

 1. Gospodarka śmieciowa – nadal pomimo apeli nie przestrzega się zasad segregacji odpadów. Do pojemników trafiają odpady zielone, wielkogabarytowe. Część działkowców podcinając  żywopłoty, gałęzie i liści pozostawia w alejkach.
 2. Parkowanie na działkach – przypominamy, że miejscem parkowania pojazdów są działki lub parkingi na terenie ogrodu, dotyczy to również gości działkowców. Pozostawianie samochodów w alejkach stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców  i Ogrodu, utrudniają dojazd straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Podczas ostatniego pożaru altany, beczkowóz Państwowej Straży Pożarnej dowoził wodę przez „pole” ponieważ w alejkach stały zaparkowane samochody.
 3. Zagospodarowanie działek - pomimo upływu lat, nadal w Ogrodzie znajdują się niezagospodarowane działki. Podczas posiedzenia Zarządu podjęto uchwałę o  pozbawieniu  prawa do  użytkowania kilku działkowców, którzy nie wykazują aktywności w ich zagospodarowaniu.
 4. W drugiej połowie sierpnia br. Zarząd rozpocznie wydawanie decyzji o przyjęcie do stowarzyszenia i prawa do użytkowania działki. Nadal  przyjmowane są deklaracje o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia. Deklaracje można pobrać w Biurze Zarządu lub na stronie internetowej Ogrodu.

ZARZĄD


KOMUNIKAT
Informujemy, że następny (ostatni w tym roku) wywóz śmieci wielkogabarytowych zaplanowano na dzień 18.09. 2015 r. Prosimy o wstrzymanie się z wystawianiem różnego rodzaju sprzętu przy pojemnikach na śmieci.
Szanowni działkowcy, pomimo apeli nadal dużą część wyrzucanych śmieci stanowią zielone części roślin, które powinny być kompostowane. Zwiększona ilość odpadów skutkuje tym, że  na dzień 15.07.2015 r. (połowa sezonu) za wywóz śmieci zapłacono 16,5 tys. zł! Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie należy liczyć się z  podwyżką opłat w 2016 r.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”

 


KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4.07.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”, w trakcie którego podjęto następujące decyzje:

1. Ze względów organizacyjnych zmianie ulega termin Zabawy Dożynkowej - zabawa odbędzie się w dniu 15.08.2015 r.

2. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu kontroli wyposażenia działek w kompostowniki. Podyktowane to jest nagminnym wyrzucaniem odpadów zielonych do pojemników na śmieci. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlegać będzie również oznakowanie działek.

Jednocześnie przypominamy wszystkim działkowcom o obowiązku kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego a szczególnie części roślin pochodzących z własnej działki.

 

 


ROZLICZENIE LICZNIKÓW ENERGII WG ODCZYTU Z MIESIĄCA CZERWCA 2015 R. (WPŁATY DO 19.06.2015) - TUTAJ

 

 


Komunikat!
W dniu 6.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” w trakcie którego ustalono między innymi:

 

 1. Ostatecznym terminem dostarczenia ankiet o przyjęcie do stowarzyszenia jest dzień 30.06.2015 r.
 2. Wywóz śmieci wielkogabarytowych planowane jest w dniu 3.07.2015 r. Kontenery będą wystawione w pobliżu pojemników na śmieci.
 3. Zabawę dożynkową planuję się zorganizować w dniu 22.08.2015 r.

 

 


W związku z koniecznością opracowania i wydania Decyzji Przydziału Działki prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły

 

Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”

o pilne jej wypełnienie i przekazanie do Biura Zarządu (każda sobota w godz. 1100 - 1300) lub do gospodarza Ogrodu (działka nr 30).

Jedna deklaracja na jedną działkę - w przypadku dwóch współwłaścicieli wpisać dane każdego oddzielnie.

Deklaracja do pobrania


Dnia 11 lipca 2015 roku o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkie dzieci na występ teatrzyku "Vaśka" oraz na słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.


Skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego:

 

 • Prezes: Danuta Sucharska
 • Wiceprezes: Leszek Szreder
 • Wiceprezes: Janusz Palicki
 • Skarbnik: Maria Kaszyńska
 • Sekretarz: Jerzy Kawa
 • Roman Karamucki
 • Marek Pryłowski
 • Paweł Bartecki

 


Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn" (TUTAJ).

 


Gospodarz: działka 30


Odczyty liczników


Opłaty w 2015 roku


W oparciu o „STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ŻURCZYN” Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że PIERWSZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.30.

 

W przypadku braku quorum następne o godz. 16.45 w siedzibie NOT przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ogrodu za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2014 rok.
 4. Wybór Zarządu oraz Komisji Statutowych Stowarzyszenia.
 5. „Plan pracy” i „Plan finansowy” na 2015 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Zakończenie.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty od 2015 roku należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego „ ŻURCZYN” w Banku Zachodnim WBK

Nr 42 1090 1072 0000 0001 3019 9069
Poprzednie konto bankowe zostanie zlikwidowane z dniem 30.03.2015 roku.


Włączenie wody w dniu 18 kwietnia w godzinach południowych

 

 • W  Dniu 6.03.2015 r. godz.16:30 Zebranie komisji ds. opracowania projektu regulaminu stowarzyszenia. Propozycje zapisów do nowego regulaminu prosimy zgłaszać przez naszą stronę internetową.
 • Opłaty za działkę od 2015 roku tylko w formie bezgotówkowej (na wskazany rachunek bankowy) - przejrzystość finansów oraz wymogów ustawy o stowarzyszeniach.

 

Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, ż e w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o o godzinie:

16.30 I termin

17.00 II termin.

Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”

Szukaj