"Żurczyn"

stowarzyszenie ogrodowe

Home

Ogłoszenia kupno/sprzedaż

Czytaj dalej...

Opłaty 

2019

Czytaj dalej...

Kontakt

 

Czytaj dalej...

 


Przypomnienie i konieczności dokonywania opłat - Ponaglenie 


Prosimy o wpłaty za energię elektryczną do dnia 20 lipca br.
W przypadku nieopłacenia zaległości będziemy naliczać cenę 0,57 gr/kWh.


Rozliczenia energii elektrycznej i oraz ogłoszenia TUTAJ


DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK !

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM WYCIĄGIEM Z REGULAMINU I ZASTOSOWANIE SIĘ DO NIEGO NA ZAKOŃCZENIE SEZONU TJ. ZAMKNIĘCIE WODY NA NASZYM OGRODZIE. W PRZECIWNYM RAZIE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE PRZEZ ZARZĄD S. O. SANKCJE WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ

Wyciąg z Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Żurczyn” w Żurczynie z 2017 r.

§ 8
W przypadkach braku wodomierza, każdy użytkownik takiej działki zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą w wysokości 200 zł za korzystanie z wody w bieżącym sezonie - bez możliwości skorygowania tej kwoty.
§ 11
Odczytu stanu liczników wody w zaokrągleniu do 1 m ³ dokonuje każdy użytkownik działki w terminie do 15 listopada każdego roku a odczytany stan licznika przekazuje Zarządowi ROD osobiście lub pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia lub wrzucając podpisaną karteczkę ze stanem licznika do skrzynki umieszczonej przy Domu Działkowca. Niedostarczenie tej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie dodatkowym obciążeniem zryczałtowaną opłatą w wysokości 50 zł za każdy rok.
§ 15
W przypadkach nie opłacenia zaległych należności, jak i ustalonych opłat zaliczkowych przez użytkownika działki, Zarząd Ogrodu podejmie niezbędne działania w celu ich wyegzekwowania poprzez odcięcie wody i pozostałych mediów do działki wraz z demontażem urządzeń pomiarowych a w ostateczności nastąpi wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej (zgodnie ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia). Za ponowne włączenie wody (wyłączonej z powodu zaległości płatniczych wobec ROD) i montaż urządzeń pomiarowych ustala się opłatę w wysokości 100 zł. Woda może zostać włączona w terminie do 7 dni od wpływu tej opłaty na konto S.O.” Żurczyn”.
§ 16
Po zakończeniu sezonu działkowego, w końcu października, każdy z użytkowników działek obowiązany jest pozostawić zawór wodociągowy (przy swoim wodomierzu umieszczonym w szafce) w pozycji otwartej i zabezpieczyć sieć wodociągową na swojej działce poprzez spuszczenie wody z instalacji przez zawór spustowy. Wspomniane zawory wody należy bezwzględnie zamknąć wiosną, przed podanym terminem włączenia wody na działce.
Zarząd S.O. nie odpowiada za uszkodzenia elementów instalacji wodnej wynikające z nie spuszczenia wody na okres zimowy ani też za ewentualne straty wynikłe z uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodnej na działce lub spowodowane przez pozostawienie otwartego zaworu podczas wiosennego napełniania sieci wodnej.

Za Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

/Paweł Bartecki/


W Zarządzie Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” są do odbioru rozliczenia opłat za 2019 rok (sobota godz.11.00-13.00).


Rozliczenie energii elektrycznej na 07.05.2020 - TUTAJ


K O M U N I K A T 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego "Żurczyn" w Żurczynie, nasi drodzy działkowcy. Stajemy dzisiaj przed trudną próbą, przed którą stoi nasze całe państwo. Epidemia strasznej choroby dezorganizuje życie naszego Państwa, naszej społeczności i życie naszych rodzin. Kalendarz biologiczny sprawia, że przyroda budzi sie do życia, również na naszych działkach.
W ostatnich dniach widzieliśmy krzątających sie na działkach naszych członków. Pragniemy jednak ostrzec Was drodzy działkowcy, że liczba zarażonych koronawirusem rośnie w Polsce i w naszym województwie. Ostrzegamy i przypominamy o zarządzeniach władz państwowych, które nas obowiązują. Przypominamy, że wszelkie spotkania powyżej 2 osób są zabronione/również na naszych działkach/!
Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego "Żurczyn" w Żurczynie informuje o podjętej decyzji nie organizowania w miesiącu kwietniu corocznego, Walnego Zgromadzenia Członków. Trudna sytuacja epidemiczna jednoznacznie upoważnia nas do takiego kroku. Ciała statutowe naszego Stowarzyszenia korzystając z komunikatorów i telefonów komórkowych wypełniają swoje obowiązki i zadania, które nawet w tym trudnym okresie stoją przed nimi.
Obligowani Statutem naszego Stowarzyszenia, planujemy Walne Zgromadzenie Członków zwołać w II połowie lipca, lub w miesiącu sierpniu, jeżeli będzie taka sposobność. O terminie i miejscu zgromadzenia członkowie naszej społeczności zostaną powiadomieni pisemnie oraz komunikatami. Posiadając mandat udzielony przez Walne Zgromadzenie podjęliśmy decyzję o zachowaniu opłat ogrodowych i innych opłat działkowych na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Prosimy działkowców o dokonywania wpłat przelewami na nasze konto, które zamieszczone jest naszej stronie internetowej.
Woda pozyskiwana z naszej hydroforni zostanie włączona w dniu 4 kwietnia 2020r., prosimy o skontrolowanie przyłączy do sieci. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać gospodarzowi naszego ogrodu telefonicznie oraz do członka zarządu odpowiedzialnego za sprawne działanie hydroforni na naszych działkach.
Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego życzy zdrowia wszystkim członkom i użytkownikom naszych działek, prosząc o zachowanie daleko idącej ostrożności w czasach pandemii korona wirusa. Zakazujemy więc organizowania spotkań towarzyskich, grilli itp.

Informujemy że pojemniki na odpady zmieszane podstawione będą w sezonie 2020 r. w tych samych miejscach. O terminie powiadomimy oddzielnym komunikatem.


Z poważaniem
ZARZĄD
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”
Żurczyn dnia 31 marca 2020 r.


K O M U N I K A T

 Żurczyn, dnia 23.03.2020 r.

Ze względu na epidemię koronowirusa „Zebranie sprawozdawczo wyborcze” planowane na dzień 27 kwietnia 2020 r. zostaje przełożone na termin późniejszy. Działkowcy, którzy zainteresowani są stanem rozliczeń za działkę proszeni są o podanie adresu internetowego.

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”


K O M U N I K A T


Stowarzyszenie Ogrodowe "Żurczyn" w Żurczynie informuje działkowców i użytkowników działek, że w okresie zimowo-wiosennym w siedzibie Zarządu w niżej wyznaczonych dniach, w godzinach od 11.oo do 12.oo, sprzedawane będą kody doładowania energii elektrycznej, zgodnie z procedurą z lat ubiegłych. Sprzedaż prowadzi elektryk naszego Stowarzyszenia.
Terminy sprzedaży kodów:

  • 16 listopada 2019 r.
  • 14 grudnia 2019 r.
  • 11 stycznia 2020 r.
  • 15 lutego 2020 r.
  • 14 marca 2020 r.

Informujemy również działkowców - członków naszego Stowarzyszenia oraz użytkowników działek, że woda w sieci działkowej zostanie włączona w nowym sezonie w dniu 04 kwietnia 2020 r. (!!!zmiana terminu!!!). Przypominamy o konieczności podania odczytu licznika wody przez każdego działkowca. Można to zrobić osobiście w Zarządzie, wrzucić kartkę z odczytem do skrzynki przy drzwiach wejściowych do Zarządu lub podać ją drogą elektroniczną (e-mailem) na adres Zarządu Stowarzyszenia (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”

 


ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA 18.10.2019 R. TUTAJ


Żurczyn, dnia 14.09.2019 r.


Komunikat


Uprzejmie informujemy, że:
1) w dniu 21/22 września br. (sobota) zostanie zorganizowany wywóz odpadów zielonych;
2) w dniu 27/28 września br. (sobota) zostanie zorganizowany wywóz odpadów zielonych;
3) w dniu 11/12 października br. (sobota) zostanie zorganizowany wywóz odpadów wielkogabarytowych;
4) ostatni wywóz śmieci nastąpi w dniu 19 października br.
5) zamknięcie wody nastąpi w dniu 26 października br. (sobota) do godzin południowych.

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 03.09.2019 uwzględnia wpłaty do dnia 13.09.2019 TUTAJ

Działki do wyłączenia energii za względu na zaległości w opłatach TUTAJ


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 06.08.2019 uwzględnia wpłaty do dnia 16.08.2019 - TUTAJ


Informujemy, że dnia 20 lipca 2019 r. o godz. 14:30 na placu zabaw odbędzie się 

Zabawa dla dzieci

W programie: dmuchawce, konkursy z nagrodami, popcorn i wata cukrowa dla wszystkich dzieci!

Od godz. 19:00 wsólna zabawa dla dorosłych. Muzykę zapewnia zespół muzyczny.


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 03.07.2019 TUTAJ

Rozliczenie opłat za działkę TUTAJ


Uchwały Walngo Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stoważyszenia Ogrodowego "Żurczyn" w Żurczynie z dnia 29 kwietnia 2019 r.: