Stowarzyszenie ogrodowe "Żurczyn" w Żurczynie

Stowarzyszenie

Od 9 stycznie 2015 roku jesteśmy stowarzyszeniem!

Nasz nr KRS 536844

Z życia Ogrodu

Aktualności

 


Uchwały Walngo Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stoważyszenia Ogrodowego "Żurczyn" w Żurczynie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.:


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 03.05.2019 - TUTAJ


1

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TUTAJ


Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 17 listopada 2018 r. (sobota) w biurze Zarządu Stowarzyszenia od godziny 11.00 odbędzie się sprzedaż kodów na energię elektryczną.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”


Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 19.09.2018 uwzględnia wpłaty do dnia 26.09.2018 - TUTAJ


W dniu 20 października br. (sobota) w godzinach południowych nastąpi wyłączenie dopływu wodu.Regulamin korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody 

w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Żurczyn” w Żurczynie TUTAJ


Posiadamy wodomierze 1/cala po regeneracji - cena 32 zł za sztukę. Odbiór: biuro Zarządu lub u Gospodarza


W dniu 28 września 2018 roku będą podstawione kontenery na wywóz odpadów zielonych


Żurczyn, dnia 27.08.2018 r.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września br. (sobota) zostanie zorganizowany wywóz odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt itp.).

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”


35 lat Ogrodu - galeria


 Rozliczenie energii elektrycznej - odczyty z dnia 03.08.2018 r. uwzględnia wpłaty do dnia 17.08.2018 r. - TUTAJ

Rozliczenie energii na dzień 17.08.2018 + lista brakujacych opłat za działkę na dzień 17.08.2018 - TUTAJ


Rozliczenie energii 19.06.2018 r. TUTAJ


Przedstawiamy dokumenty z walnego zebrania:

  

  • Bilans 2017 - TUTAJ
  • Projekt proponowanej opłaty za użytkowanie działki w Stowarzyszeniu Ogrodowym "Żurczyn" w 2018 r. - TUTAJ
  • Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2017 - TUTAJ