Aktualności

ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ wg stawki z dnia 30.04.2016 r. TUTAJ


Komunikat nr 3 z dnia 7.05.2016 r.

 


Uprzejmie informujemy, że w  dniu 9.05.2016 r.  zostanie uruchomiona nowa brama wjazdowa od strony ogrodu „Pod Kasztanami”. Otwieranie bramy odbywać się będzie tylko za pomocą pilota. Piloty do nabycia u gospodarza Ogrodu działka 310.

Cena 1 szt. 51 zł.
Za utrudnienia przepraszamy

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat  nr 2 z dnia 30.04.2016 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące oraz przeanalizowano faktury za zużytą energię elektryczną. Na zakończenie posiedzenia podjęto następujące decyzje:
1. Z dniem 1 maja 2016 r. opłata za zużycie 1 kWh wynosi 0,54 zł (za oczywistą omyłkę pisarską w postaci roku 2015 przepraszamy);
2. W związku z wymianą bramy wjazdowej od strony „Kasztanów” korzystający z niej proszeni są o odbiór pilotów do jej otwierania. Piloty rozprowadza gospodarz Ogrodu (działka 310) – cena 1 pilota 51 zł.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


W zawiązku ze sprzyjającą aurą, decyzją Zarządu woda zostanie włączona w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota).

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie

 

 


Komunikat nr 1/2016 z dnia 4.03.2016 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” trakcie którego:
1.  Oceniono funkcjonowanie Stowarzyszenia w 2015 roku.
2. Zapoznano się z propozycjami do  planu gospodarczego na 2016 rok.
3. Przeprowadzono dyskusję na temat opłat w 2016 roku.
4. Podjęto następujące  decyzje:

 

 • ustalono termin „Walnego zebrania” na dzień 18 kwietnia o godz. 16.30, w budynku restauracji KAPITAŃSKA  (pierwsze piętro) przy ulicy Glinki 79. W przypadku braku kworum zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17.00.
 • Woda – włączenie wody nastąpi w dniu 16 kwietnia 2016 roku w godzinach południowych, natomiast wyłączenie w dniu 22 października br.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego
„ŻURCZYN” w Żurczynie


Komunikat z dnia 2.10.2015 r.

 


Uprzejmie informujemy, że 2.10.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. W trakcie posiedzenia poruszono między innymi następujące problemy:

 1. Przyjęto informacje, że Zarząd Okręgowy POD przekazał protokólarnie majątek Ogrodu Stowarzyszeniu Ogrodowemu „ŻURCZYN” w Żurczynie. Majątek obejmuje ogrodzony  obszar o powierzchni 21,87 ha wraz z działkami i istniejącą infrastrukturą. Przekazaniu podlegała również hydroforownia, której współwłaścicielem jest ogród „Pod Kasztanami”  posiadający  35% udziału.  Wszystkie inne zobowiązania pomiędzy stroną przekazującą i przyjmującą zostały uregulowane.
 2. Omówiono gospodarkę „śmieciową” w ogrodzie. Stwierdzono, że planowane wydatki z tego tytułu były niedoszacowane. Planowano wydatkować na ten cel około 12,5 tyś zł. (30 zł od działki) natomiast na dzień 30.09.2015 r. wydatkowano  już kwotę ponad 27 tyś zł.
 3. Podjęto uchwałę o zmianie gospodarza na okres zimowo-wiosenny. Od 2.11.2015-30.04.2016 obowiązki gospodarzem pełnić  będzie p. Ryszard ZIMNY - działka nr 310.
 4. Informujemy, że w dniu 17.10.2015 r. o godz. 12.00 nastąpi wyłączenie wody. Przypominamy o konieczności podania stanu licznika wody, celem rozliczenia jej zużycia w 2015 r.
 5. Stwierdzono, że dotychczas złożono 333 deklaracje o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”. Osoby, które nie złożyły mogą to zrobić w sobotę 10.10 i 17.10. w godzinach 11.00-13.00. Jednocześnie prosimy działkowców o odbiór Decyzji Przydziału Działki.


Zarząd

 


 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA ENERGIĘ (ODCZYT 29.09.2015) Ujęto wpłaty do 30.09.2015 r. TUTAJ


W związku z koniecznością opracowania i wydania Decyzji Przydziału Działki  prosimy osoby które nie złożyły Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN” o pilne jej wypełnienie i przekazanie do Biura Zarządu (każda sobota w godz. 11. 00 - 12.00) lub do gospodarza Ogrodu (działka 30)
(Deklaracja do pobrania znajduje się TUTAJ - już od czerwca 2015 roku)


Komunikat z dnia 12.09.2015 r.

 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2015 r. w godzinach dopołudniowych nastąpi wyłączenie wody. Jednocześnie przypominamy o konieczności odwodnienia wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń takich m.in. jak bojlery, termy, pralki itp.


Zarząd


 

Komunikat z dnia 22.08.2015 r.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.08.2015 r. w każda sobotę,  w godzinach 11.00-13.00  w biurze Ogrodu, wydawane będą decyzje o przydziale działki i przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”.
Pomimo apeli nadal niektórzy działkowcy parkują samochody w alejkach. Pozostawianie samochodów w alejkach stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców  i Ogrodu. Ponadto takie zachowanie powoduje powstawanie niepotrzebnych zgrzytów, nieporozumień i zatargów  sąsiedzkich. Jeśli nie szanujemy sąsiadów to przestrzegajmy Regulaminu Ogrodu który przyjęliśmy wspólnie na walnym Zebraniu.


Zarząd


 

ROZLICZENIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

UWZGLĘDNIONO WPŁATY DO DNIA 21.08.2015 R. TUTAJ

 


Komunikat z dnia 1.08.2015
W dniu 1.08.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” w trakcie którego poruszono między innymi następujące problemy:

 

 1. Gospodarka śmieciowa – nadal pomimo apeli nie przestrzega się zasad segregacji odpadów. Do pojemników trafiają odpady zielone, wielkogabarytowe. Część działkowców podcinając  żywopłoty, gałęzie i liści pozostawia w alejkach.
 2. Parkowanie na działkach – przypominamy, że miejscem parkowania pojazdów są działki lub parkingi na terenie ogrodu, dotyczy to również gości działkowców. Pozostawianie samochodów w alejkach stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców  i Ogrodu, utrudniają dojazd straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Podczas ostatniego pożaru altany, beczkowóz Państwowej Straży Pożarnej dowoził wodę przez „pole” ponieważ w alejkach stały zaparkowane samochody.
 3. Zagospodarowanie działek - pomimo upływu lat, nadal w Ogrodzie znajdują się niezagospodarowane działki. Podczas posiedzenia Zarządu podjęto uchwałę o  pozbawieniu  prawa do  użytkowania kilku działkowców, którzy nie wykazują aktywności w ich zagospodarowaniu.
 4. W drugiej połowie sierpnia br. Zarząd rozpocznie wydawanie decyzji o przyjęcie do stowarzyszenia i prawa do użytkowania działki. Nadal  przyjmowane są deklaracje o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia. Deklaracje można pobrać w Biurze Zarządu lub na stronie internetowej Ogrodu.

ZARZĄD


KOMUNIKAT
Informujemy, że następny (ostatni w tym roku) wywóz śmieci wielkogabarytowych zaplanowano na dzień 18.09. 2015 r. Prosimy o wstrzymanie się z wystawianiem różnego rodzaju sprzętu przy pojemnikach na śmieci.
Szanowni działkowcy, pomimo apeli nadal dużą część wyrzucanych śmieci stanowią zielone części roślin, które powinny być kompostowane. Zwiększona ilość odpadów skutkuje tym, że  na dzień 15.07.2015 r. (połowa sezonu) za wywóz śmieci zapłacono 16,5 tys. zł! Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie należy liczyć się z  podwyżką opłat w 2016 r.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”

 


KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4.07.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn”, w trakcie którego podjęto następujące decyzje:

1. Ze względów organizacyjnych zmianie ulega termin Zabawy Dożynkowej - zabawa odbędzie się w dniu 15.08.2015 r.

2. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu kontroli wyposażenia działek w kompostowniki. Podyktowane to jest nagminnym wyrzucaniem odpadów zielonych do pojemników na śmieci. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlegać będzie również oznakowanie działek.

Jednocześnie przypominamy wszystkim działkowcom o obowiązku kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego a szczególnie części roślin pochodzących z własnej działki.

 

 


ROZLICZENIE LICZNIKÓW ENERGII WG ODCZYTU Z MIESIĄCA CZERWCA 2015 R. (WPŁATY DO 19.06.2015) - TUTAJ

 

 


Komunikat!
W dniu 6.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” w trakcie którego ustalono między innymi:

 

 1. Ostatecznym terminem dostarczenia ankiet o przyjęcie do stowarzyszenia jest dzień 30.06.2015 r.
 2. Wywóz śmieci wielkogabarytowych planowane jest w dniu 3.07.2015 r. Kontenery będą wystawione w pobliżu pojemników na śmieci.
 3. Zabawę dożynkową planuję się zorganizować w dniu 22.08.2015 r.

 

 


W związku z koniecznością opracowania i wydania Decyzji Przydziału Działki prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły

 

Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”

o pilne jej wypełnienie i przekazanie do Biura Zarządu (każda sobota w godz. 1100 - 1300) lub do gospodarza Ogrodu (działka nr 30).

Jedna deklaracja na jedną działkę - w przypadku dwóch współwłaścicieli wpisać dane każdego oddzielnie.

Deklaracja do pobrania


Dnia 11 lipca 2015 roku o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkie dzieci na występ teatrzyku "Vaśka" oraz na słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.


Skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego:

 

 • Prezes: Danuta Sucharska
 • Wiceprezes: Leszek Szreder
 • Wiceprezes: Janusz Palicki
 • Skarbnik: Maria Kaszyńska
 • Sekretarz: Jerzy Kawa
 • Roman Karamucki
 • Marek Pryłowski
 • Paweł Bartecki

 


Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn" (TUTAJ).

 


Gospodarz: działka 30


Odczyty liczników


Opłaty w 2015 roku


W oparciu o „STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ŻURCZYN” Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że PIERWSZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.30.

 

W przypadku braku quorum następne o godz. 16.45 w siedzibie NOT przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ogrodu za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2014 rok.
 4. Wybór Zarządu oraz Komisji Statutowych Stowarzyszenia.
 5. „Plan pracy” i „Plan finansowy” na 2015 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Zakończenie.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty od 2015 roku należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego „ ŻURCZYN” w Banku Zachodnim WBK

Nr 42 1090 1072 0000 0001 3019 9069
Poprzednie konto bankowe zostanie zlikwidowane z dniem 30.03.2015 roku.


Włączenie wody w dniu 18 kwietnia w godzinach południowych

 

 • W  Dniu 6.03.2015 r. godz.16:30 Zebranie komisji ds. opracowania projektu regulaminu stowarzyszenia. Propozycje zapisów do nowego regulaminu prosimy zgłaszać przez naszą stronę internetową.
 • Opłaty za działkę od 2015 roku tylko w formie bezgotówkowej (na wskazany rachunek bankowy) - przejrzystość finansów oraz wymogów ustawy o stowarzyszeniach.

 

Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, ż e w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o o godzinie:

16.30 I termin

17.00 II termin.

Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”

Szukaj