Aktualności

 

W oparciu o „STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ŻURCZYN” Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że PIERWSZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.30.

W przypadku braku quorum następne o godz. 16.45 w siedzibie NOT przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ogrodu za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2014 rok.
 4. Wybór Zarządu oraz Komisji Statutowych Stowarzyszenia.
 5. „Plan pracy” i „Plan finansowy” na 2015 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Zakończenie.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty od 2015 roku należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego „ ŻURCZYN” w Banku Zachodnim WBK

Nr 42 1090 1072 0000 0001 3019 9069
Poprzednie konto bankowe zostanie zlikwidowane z dniem 30.03.2015 roku.


Prosimy o zapoznanie się z projektem "Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn" (TUTAJ). Tekst ostateczny regulaminu będzie przedmiotem uchwały na zebraniu w miesiącu kwietniu.


 • Włączenie wody w dniu 18 kwietnia w godzinach południowych
 • W  Dniu 6.03.2015 r. godz.16:30 Zebranie komisji ds. opracowania projektu regulaminu stowarzyszenia. Propozycje zapisów do nowego regulaminu prosimy zgłaszać przez naszą stronę internetową.
 • Opłaty za działkę od 2015 roku tylko w formie bezgotówkowej (na wskazany rachunek bankowy) - przejrzystość finansów oraz wymogów ustawy o stowarzyszeniach.

BRAK ROZLICZENIA ZA DZIAŁKI NA DZIEŃ 30.11.2014 ROKU TUTAJ


Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, że w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o godzinie:
16.30 I termin
17.00 II termin.
Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”


Zakończenie sezonu i wyłączenie wody 18.10


W CELU ROZLICZENIA SEZONU PROSIMY O PODAWANIE STANÓW LICZNIKA WODY


Rozliczenie energii elektrycznej na dzień 28.08.2014 roku TUTAJ


Co dalej ze stowarzyszeniem?! Odzew na próbę kwestionowania ważności zebrania TUTAJ


OGŁOSZENIE

W DNIU 2 SIERPNIA 2014 ROKU (SOBOTA) ORGANIZUJEMY CZYN NA RZECZ OGRODU.
PRACE BĘDĄ POLEGAĆ NA UPORZĄDKOWANIU CAŁEGO OGRODU (REGULAMINOWE PRZYCIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW NA WSZYSTKICH ALEJKACH, USUNIĘCIU ŻYWOPŁOTÓW UTRUDNIAJĄCYCH PRZEJAZD, USUNIĘCIU KONARÓW DRZEW UTRUDNIAJĄCYCH PRZEJAZD, ORAZ OCZYSZCZENIU PRZYLEGAJĄCEGO DO OGRODU LASU).
SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ PODANE DO DNIA 27 LIPCA 2014 ROKU.

ZARZĄD R.O.D. „ŻURCZYN”


SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!
ZE WZGLĘDU NA ZNACZNE ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 2014 ROKU OD DNIA 19.07.2014  ROKU (SOBOTA) BĘDZIE WYŁĄCZANA ENERGIA ELEKTRYCZNA NA ZADŁUŻONYCH DZIAŁKACH.
PROSIMY TYCH DZIAŁKOWICZÓW O  WYŁĄCZENIE LODÓWEK I ZAMRAŻAREK W CELU UNIKNIĘCIA NIEPOTRZEBNYCH STRAT.    
ZARZĄD „R.O.D. ŻURCZYN”


Rozliczenie opłat za działkę TUTAJ


ROZLICZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG OPŁAT DO DNIA 12.07.2014R. TUTAJ


Rozliczenie liczników energii. Odczyt 4.04.2014r. Opłaty do dnia 03.05.2014r. TUTAJ


TUTAJ artykuł z 22 stycznia 2014 r. o tym, że to Działkowcy sami muszą zdecydować o swoim losie.


Takie zaproszenie (KLIKNIJ)zostanie wysłane oficjalnie na adres zamieszkania każdego działkowca.

 

W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o zgłoszenie się do siedziby zarządu w celu zweryfikowania adresu zamieszkania.


Zarząd ROD „Żurczyn” w Żurczynie zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie N.O.T. w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6.
Początek obrad w I terminie godz. 16.30; w II terminie godz. 17.00.


Włączenie wody nastąpi w dniu 12 kwietnia 2014 roku (sobota) w godzinach południowych.


Rozliczenie energii elektrycznej na dzień 07.10.2013 roku - TUTAJ


Zarejestrowany w sądzie statut stowarzyszenia - TUTAJ


SZANOWNI DZIAŁKOWCY!!!

W związku z przeprowadzoną sondą na stronie WWW naszego ogrodu odnośnie bezpłatnego dostępu do Internetu – głosujących 323 w tym za 308 tj. 95,4% przeciw 15 tj. 4,6% – zaistniała możliwość podłączenia się do sieci R.O.D. Żurczyn. W dniu 21.07.2013 roku dokonaliśmy odbioru i sprawdzenia działania sieci.

Jednorazowy koszt zakupu (dla użytkownika Internetu na działce) tj. anteny dostępowej oraz konfiguracji jednego punktu dostępowego to 146 zł - sprzęt dostępny w siedzibie Zarządu po uprzednim zamówieniu.

Antenę (TP-Link TL-WA5210G tylko ten model jest kompatybilny z urządzeniami nadawczymi!) można również zakupić indywidualnie.

Należy mieć również na uwadze ograniczenia w dostępie np. do ściąganych z sieci filmów itp. które mogą blokować dostęp dla innych użytkowników, bowiem otrzymujemy sygnał tylko o mocy 10 MB/sek. Nadany indywidualny numer użytkownika przy konfiguracji pozwoli na weryfikację użytkowników blokujących dostęp.

Istnieje również możliwość zakupu oraz konfiguracji wewnętrznej indywidualnej podsieci WiFi w ramach indywidualnej działki.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panem Arturem Hebisz pod nr tel.: 605 26 99 12 lub drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dodatkowe informacje będą udzielane w dniu 27.07.2013 roku w Zarządzie R.O.D.


SZANOWNI DZIAŁKOWCY!!!
Od dnia 13 lipca 2013 roku podstawione zostały po 3 pojemniki na segregowane śmieci – w środkowej części ogrodu oraz od strony „Kasztanów” na:

 • papier,
 • plastik,
 • szkło

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie właściwej segregacji.
Jednocześnie informujemy, że w dniach: 26 lipca, 30 sierpnia oraz 27 września zostaną podstawione pojemniki do wywozu pozostałych śmieci.
Nieprzestrzeganie segregacji do pojemników spowoduje wzrost ceny za usługę.


Informujemy wszystkich działkowców, że DZIEŃ DZIAŁKOWCA oraz obchody XXX – lecia  powstania Naszego Ogrodu świętować będziemy w dniu 10 sierpnia 2013 roku.
Porządek uroczystości: - godziny  10.00 – 12.00 - rozgrywki sportowe

(zgłoszenia i zapisy przyjmuje p. Paweł DEONIZIAK - działka Nr 5 B)

 • godzina 15.00 - rozpoczęcie części oficjalnej;
 • godzina 16.30 - wspólny posiłek;
 • godziny 17 – 19 – zabawa dla dzieci;
 • godzina 20.00 – zabawa dla dorosłych.

W dniu 03 sierpnia 2013 roku odbędą się na terenie Ogrodu Zawody Strzeleckie.
Zapisy oraz wszelkich informacji udzieli p. Roman KALICKI – działka Nr 43.

Nagrody i puchary wręczone zostaną podczas części oficjalnej w dniu 10 sierpnia 2013 roku.


W dniach 24-25.05.2013 r. zorganizowany zostanie wywóz śmieci. Kontenery będą ustawione w okolicach siedziby zarządu oraz przy wjeździe od "Kasztanów"


Rozliczenie energii elektrycznej na dzień 18.06.2013 roku - TUTAJ


Szanowni Państwo,

 

Znamy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie.

Odbędzie się ono 17 kwietnia br. Za pośrednictwem strony internetowej Sejmu będzie obejrzeć relację na żywo.

Link do komunikatu TUTAJ


W dniu 11.04.2013 r. odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli PiS z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim oraz pełnomocnikami Komitetu.

Relacja ze spotkania znajduje się TUTAJ


Informujemy, że ze względu na niekorzystną aurę włączenie wody nastąpi w dniu 20.04.2013 r.(sobota) w godzinach południowych - za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY!


ZAPROSZENIE

Zarząd ROD „Żurczyn” w Żurczynie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2013 r. o godz. 1630

w siedzibie N.O.T. w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6

Początek obrad

w I terminie godz. 1630*

w II terminie godz. 1700

 

* Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2012 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za 2012 rok.
 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). - § 82 pkt 5 statutu PZD;

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

-   wysokości i ostatecznego terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, - § 82 pkt 7 statutu PZD,

-   wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-   ustalenia terminów odczytu i podawania stanu liczników wody przez działkowiczów,

-   sposobu rozliczania opłat za wywóz nieczystości,

-   sposobu likwidacji zaległych opłat na rzecz ogrodu,

-   liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 roku - § 82 pkt 8 statutu PZD;,

-   planu remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w bieżącym roku - § 82 pkt 9 statutu PZD,

-   planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok - § 82 pkt 6 statutu PZD,

-   wysokości wynagrodzeń dla członków zarządu,

-   innych, wniesionych w trakcie zebrania - dotyczących działalności ogrodu.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 20.04.2013r. w godz. od 1100do 1300 w Zarządzie R.O.D.”ŻURCZYN”

Ze względu na ważność poruszanych tematów prosimy o liczne uczestnictwo.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sejm musi uchwalić nową ustawę dla ogrodów działkowych. W przeciwnym razie 21 stycznia 2014 r. wygasną dotychczasowe prawa.

Podjęcie decyzji co do określenia formy prawnej dalszego funkcjonowania naszego ogrodu to sprawa nas wszystkich.

 


Informujemy, że uchwała ZO PZD w Bydgoszczy Nr 230/IX2012 z dnia 28.09.2012 roku w sprawie zawieszenia w obowiązkach prezesa ROD „Żurczyn” Pani Danuty Sucharskiej wygasła z mocy prawa z dniem 27.12.2012 roku.


Wycofujemy publikowaną „Ankietę” na temat  zamierzeń do realizacji w 2013 roku ze względu na brak zainteresowania działkowców w określeniu dalszych losów naszego ogrodu (złożono tylko 18 na 420 działek – wszystkie zostaną zniszczone).


Publikujemy również Uchwały Rady Miejskiej Szubin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/211/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 19 grudnia 2012 r.


Rozliczenie "Oświetlenie ulicy Polnej"


Prace nad Projektem Ustawy o ROD - KLIKNIJ


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE!
W dniu 12 listopada wyłączamy energię elektryczną na działkach z zadłużeniem na dzień 8 listopada przekraczającym 100,00 zł (wykaz TUTAJ).
Energia zostanie ponownie włączona po wpłaceniu brakującej kwoty na konto bankowe lub gospodarzowi działek.
W sezonie zimowym działkowicze stale zamieszkujący na działkach będą mieli odczyty licznika energii przez gospodarza w okresach comiesięcznych i po jego odczycie będą musieli opłacić należność.  W okresie zimowym dokonamy dodatkowego odczytu liczników energii elektrycznej na wszystkich działkach. Jeżeli po dodatkowym odczycie energii okaże się, że łączna zaległość na poszczególnych działkach przekroczy 100,00 zł będą dodatkowe wyłączenia energii.
Nadal brak jest podania stanów licznika wody na koniec sezonu 2012 roku na ponad 140 działkach. Stan ten prosimy podać gospodarzowi lub drogą e-mailową.
Zapytania o indywidualny stan rozliczenia opłat prosimy kierować na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Informacje nt. zakończenia sezonu 2012 - TUTAJ


Odczyt liczników energii elektrycznej na dzień 1 października 2012 r. - TUTAJ


Przypominamy o przestrzeganiu §133pkt 10 „Prawa w PZD” w zakresie zakazu wprowadzania i trzymania na terenie R.O.D. „Żurczyn” bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.


Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, ż e w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o o godzinie:

16.30 I termin

17.00 II termin.

Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”

Szukaj