Aktualności

ROZLICZENIE LICZNIKÓW ENERGII WG ODCZYTU Z MIESIĄCA CZERWCA 2015 R. (WPŁATY DO 19.06.2015) - TUTAJ

 


Komunikat!
W dniu 6.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Żurczyn” w trakcie którego ustalono między innymi:

 

 1. Ostatecznym terminem dostarczenia ankiet o przyjęcie do stowarzyszenia jest dzień 30.06.2015 r.
 2. Wywóz śmieci wielkogabarytowych planowane jest w dniu 3.07.2015 r. Kontenery będą wystawione w pobliżu pojemników na śmieci.
 3. Zabawę dożynkową planuję się zorganizować w dniu 22.08.2015 r.

 


W związku z koniecznością opracowania i wydania Decyzji Przydziału Działki prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły

Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ogrodowego „ŻURCZYN”

o pilne jej wypełnienie i przekazanie do Biura Zarządu (każda sobota w godz. 1100 - 1300) lub do gospodarza Ogrodu (działka nr 30).

Jedna deklaracja na jedną działkę - w przypadku dwóch współwłaścicieli wpisać dane każdego oddzielnie.

Deklaracja do pobrania


Dnia 11 lipca 2015 roku o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkie dzieci na występ teatrzyku "Vaśka" oraz na słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka.


Skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego"

 

 • Prezes: Danuta Sucharska
 • Wiceprezes: Leszek Szreder
 • Wiceprezes: Janusz Palicki
 • Skarbnik: Maria Kaszyńska
 • Sekretarz: Jerzy Kawa
 • Roman Karamucki
 • Marek Pryłowski
 • Paweł Bartecki

 


Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn" (TUTAJ).

 


Gospodarz: działka 30


Odczyty liczników


Opłaty w 2015 roku


W oparciu o „STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ŻURCZYN” Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że PIERWSZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.30.

 

W przypadku braku quorum następne o godz. 16.45 w siedzibie NOT przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ogrodu za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2014 rok.
 4. Wybór Zarządu oraz Komisji Statutowych Stowarzyszenia.
 5. „Plan pracy” i „Plan finansowy” na 2015 rok.
 6. Dyskusja.
 7. Zakończenie.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty od 2015 roku należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego „ ŻURCZYN” w Banku Zachodnim WBK

Nr 42 1090 1072 0000 0001 3019 9069
Poprzednie konto bankowe zostanie zlikwidowane z dniem 30.03.2015 roku.


Włączenie wody w dniu 18 kwietnia w godzinach południowych

 

 • W  Dniu 6.03.2015 r. godz.16:30 Zebranie komisji ds. opracowania projektu regulaminu stowarzyszenia. Propozycje zapisów do nowego regulaminu prosimy zgłaszać przez naszą stronę internetową.
 • Opłaty za działkę od 2015 roku tylko w formie bezgotówkowej (na wskazany rachunek bankowy) - przejrzystość finansów oraz wymogów ustawy o stowarzyszeniach.

 

Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, ż e w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o o godzinie:

16.30 I termin

17.00 II termin.

Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”

Szukaj