Aktualności

 

W oparciu o „STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ŻURCZYN” Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że PIERWSZE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.30.

W przypadku braku quorum następne o godz. 16.45 w siedzibie NOT przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ogrodu za 2014 rok.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
  3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2014 rok.
  4. Wybór Zarządu oraz Komisji Statutowych Stowarzyszenia.
  5. „Plan pracy” i „Plan finansowy” na 2015 rok.
  6. Dyskusja.
  7. Zakończenie.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty od 2015 roku należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego „ ŻURCZYN” w Banku Zachodnim WBK

Nr 42 1090 1072 0000 0001 3019 9069
Poprzednie konto bankowe zostanie zlikwidowane z dniem 30.03.2015 roku.


Prosimy o zapoznanie się z projektem "Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn" (TUTAJ). Tekst ostateczny regulaminu będzie przedmiotem uchwały na zebraniu w miesiącu kwietniu.


  • Włączenie wody w dniu 18 kwietnia w godzinach południowych
  • W  Dniu 6.03.2015 r. godz.16:30 Zebranie komisji ds. opracowania projektu regulaminu stowarzyszenia. Propozycje zapisów do nowego regulaminu prosimy zgłaszać przez naszą stronę internetową.
  • Opłaty za działkę od 2015 roku tylko w formie bezgotówkowej (na wskazany rachunek bankowy) - przejrzystość finansów oraz wymogów ustawy o stowarzyszeniach.

 

Dla osób, które z różnych względów nie otrzymały pisemnych powiadomień informujemy, ż e w dniu 07 listopada 2014 roku (piątek) odbędzie się Zebranie Członków ROD „ŻURCZYN” w Żurczynie w NOT Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 o o godzinie:

16.30 I termin

17.00 II termin.

Celem zebrania jest podjęcie dodatkowych Uchwał związanych z rejestracją STOWARZYSZENIA wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uprzejmie prosimy o liczny udział wszystkich członków Naszego Ogrodu

ZARZĄD ROD „ŻURCZYN”

Szukaj